ITK Calls for Measures to Guarantee Airline Transport in Inuit Nunangat as a COVID-19 Public Service

By Announcements
Inuit Tapiriikkut Kanatami Aaqqiisimaliqujillutik Tiliurivut Qangatasuukkut Ingirraqattarniarniminnik Nalunaiqsisimaliqujillutik Inuit Nunanganni Kikkutuinnanut Pijitsiraqtiuniarnirminnut Puvvirinnaqtualuk Nuvagjuarnirmik (COVID-19) Qanimanaqaliqsimatillugu March 31, 2020 – Ottawa, Ontario Inuit Tapiriikkut Kanatami tiliurivut qangatasuukkut ingirraqattarniujut nalunaiqtausimaliqullugit taimaujariaqallariksutik...
Read More

Colouring Pages!

By Publications
Naqillugu ajjinnguaq qaritaujaqutingnut iliniarmat. Titiraujaqtanga Megan Kyak-Monteith.   ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᖁᑎᖕᓄᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᒪᑦ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖓ ᒪᐃᒐᓐ ᖃᔮᖅ−ᒫᓐᑏᑦ   Click the image to download. Illustration by Megan Kyak-Monteith.   Naqillugu ajjinnguaq qaritaujaqutingnut iliniarmat....
Read More

Covid-19 Infographics

By Publications
Taakkua tukisiumajjutit qanuq aannialiqtailitittigunnarmangaaqpit ilingnik, ilagijarnik ammalu nunaqqaqatigijarnik puvvirinnaqtualuk nuvagjuarniq-19mik ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᖃᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᐳᕝᕕᕆᓐᓇᖅᑐᐊᓗᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ−19mik Here are some best practices to keep you, your family...
Read More

ITK Halts Travel, Continues to Advocate for Unique Inuit Needs Related to COVID-19

By Announcements
Inuit Tapiriikkut Kanatami Nuqqaqtittimaliqtut Qangatasuukkut Ingirravannirmi, Suli Sapujjigiaqsimavut Ajjiqaratik Inuit Pisimaliriaqaqtanginik Turaangatillugit Nuvagjuarnamut Qanimanaqalirunnarningita (COVID-19)  Naggajjaut Maajji 16, 2020 – Ottawa, Ontario Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) qanimaliqtittittailijjutinik atuliqtittisimavut maliksugit nuvagjuarnamut...
Read More

ITK Calls for Special Consideration for Inuit as a COVID-19 High-Risk Group

By Announcements
Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) tusaqtittisimalirningit turaangatitausimajunik Inuit inuuqatigiiktut qanimanaq puvvirirjuarluni attanaqtumiilirunnarningit quttingtummariuningata Sitammiq March 12, 2020 – Ottawa, Ontario Inuit Tapiriikkut Kanatami tusaqtittisimaliriarutingit gavamatuqakkunnik Inuit inuuqatigiiktut qanimanaq puvvirirjuarluni attanaqtumiilirunnarningit quttiktummariuninganik...
Read More