Skip to main content
Announcement

Inuit Nunanggani Qaujisarnirmu Piliriaksaq (INRP) Kiinaujaqaqtitaunirmu Tunijaujut

By Announcements, Kanatami Inungnut Parnautiujuq Qaujisarnirmut

Aviktuqsimajunik katujjiqatigiit tisamanik aviktuqsimajunik Inuit Nunanggani, ikajuqtaullutik Inuit Tapiriit Kanatamikkunni (ITK), Inuit Ukiuqtaqtumi Katujjiqatigiit (ICC) Kanatami, ammalu Ukiuqtaqtumik Tukisiniaqatigiinik, quviasukput tusaqtittinirmi sivulliqpaat 11-ngujut piliriaksaujunik kiinaujaqtaaqtitaujut nutaamit−aaqqiktaujumik Inuit Nunanggani Qaujisarnirmu Piliriaksaujumi (INRP).

Read More

Kanatami Inuit Qanurtuurutauqujangit Pitjutigillugit Kinngurtausimajut amma Inuaqtausimajut Inuit Arnait, Niviaqsiat amma Angutaujumajut Arnaujumalullu amma Asingit

By Announcements

Kanatalimaami Inuknut Qanurturutauqujaujuni Pitjutigitsugit Kingurtausimajut Inuartausimajutlu Inuit Arnait Niviarsiatlu Angutaujumajutlu Arnaujumajutlu amma Asingit tamanna titirarsimajuni ilagijaujuq 2021mi Kingurtausimajut amma Inuartausimajut Nunaqaqqaarsimajut Arnait amma Niviarsiat Angutaujumajutlu Arnaujumajutlu amma Asingit titirartausimajut Kanatami Qanurtuurutauqujaujuni; Aannirtirtauqattaqujunnirsugit Nunaqaqqaarsimajut Arnait Niviarsiallu amma Angutaujumajut Arnaujumajutlu amma Asingit.

Read More

Inuit Tapiriikkut Kanatami Uqausiksaminnik Saqqiiningat Pijjutigillugu 6-gijanganik Nalliunisiurniarningita Canadami Kiglisiniaqtikkut Tiliurijjutigisimajangita Pilirianguliqullugit

By Announcements

Inuit Nunangannirmiulimaat ammalu Canadamiut Inungit qiksaaqatiqaliqsimavut nutaangulluni qiksaarutiqaliqsimaningita Iqqiliit ammalu Allangujut tamatuminga naammanngillariluaqtunik saqqitausimalilauqtunut piluammariktuulluni takuranninngittutigut nalunaijaqtausimajunit.

Read More
Announcement

Inuit Tapiriikkut Kanatami Naammaksaivut angijummariullutik Nunaqaqqaaqsimajunut Kiinaujanik Qiturngiuqtitaujunik Kiinaujaqutiksarijaujuksanut 2021-mi

By Announcements, Tusaqtitsijjutiit

“Angijummaringmik taakkunanngat gavamatuqakkut kiinaujaqutiksalirininginnit ikajuqtugausimaniqaratta. Qulanngilangalu qanutigi kiinaujanik qiturngiuqtitsisimaniarningita turaangatitaujunik Inungnut, Iqqilingnut ammalu Allangajunut,” uqaqhluni Inuit Tapiriikunnut Kanatami Angijuqqaangat Natan Obed

Read More