Skip to main content

Katujjillutik Uqausiksarijut Iqqiliit Katujjiqatigiinginit (AFN), Inuit Tapiriikkunnit Kanatami (ITK), ammalu Allangajut Canadami katimajinginit (MNC) uqausiksaminnik saqqiisimalilauqtaminnut Angajuqqaarjuarmut King Charles III

By Announcements, Tusaqtitsijjutiit

Canadami Isumatammarik RoseAnne Archibald Iqqiliit Katujjiqatigiinginnit, Angijuqqaarijaujuq Natan Obed Inuit Tapiriit Kanatami ammalu Angijuqqaarijajuq Cassidy Caron Allangajut Canadami katimajinginit, ilagillugu Niqturnartuq Mary Simon, King Kiggaqtuqtinga Canadami, katinngaqatiqarunnalaurmajjuk Angajuqqaarjuaq King Charles III angirrangani Buckingham Palace ullaaq.

Read More

Kiinaujat Atuqtauniksangit 2023 amigaluaqtitauningit pijjutigillugit miksiqattiaqtutigut sivummugiarutiksanginnut saimmaqatigiiksimalirajarnirnut Inungnik tikiutisimalirunnarnianngittut

By Announcements, Tusaqtitsijjutiit

2023-mi gavamatuqakkut kiinaujat atuqtauniksanginnut saqqitisimajangit March 28-mi pitaqaqtittisimavut ilanganik kiinaujaqutiksarijaujariaqarniaqtunit nungutitausimaliqullugu puvaglungnirmik aanniaqaliqpangnilirinirmut Inuit Nunanganni.

Read More

Silarjuarmiulimaanut Sulinirarummi Maligarmut Qanuiliuriarnirmut Parnautini Tuksirautaujut

By Announcements, Publications, Tusaqtitsijjutiit, UNDRIP

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) quviasuktut Maligaliurvirjuaq qaangiqtittisimalirmat Silarjuarmiulimaanut Sulinirarut Pijunnautinginnut Nunaqaqqaaqsimajut Inuit Maliganga 2021 mi (UNDRIP) ammalu qimirruinnaqłutik atangiijumik atuutiqattiaqtumiglu atuliqtitauningit pijunnautiit nalunaiqtausimallutiglu Silarjuarmiulimaanut Sulinirarutinga pivijjuanguninga isulittittinirmut ammalu nuqqaqtittiniq inuit pijunnautinginnik siqumittiniujunik atuqtausimajunik inuqutittinnut.

Read More

Inuit Ilitarijautitaaqtitauningit ammalu Ukiuqtaqtumiuni Qangattautiksaqaqtitsinirnut Tunijausimalilauqtut 2022 ukiungani saqqitauningit Ukiuqtaqtumik

By Announcements, Kanatami Inungnut Parnautiujuq Qaujisarnirmut, Tusaqtitsijjutiit

Ukiuqtamaat, ilagijauqataujut Ukiuqtaqtumik Tukisiniaqatigiikkut Inuit Qaujisainirmi Aulatsijiujut Katimajiralaangit ilitaqsisimavammata Inuulluni niruagaksannguqtitausimajunit miksiqattiaqtutigut inungnik ilauqatautittisimaninganut Ukiuqtaqtumi qaujisainiujunut. Tavvani ukiumi ilitarijaujjutit tunijaulauqput Jean Allen-mut Iqalungnirmiutamut.

Read More