Skip to main content

Nipiit – Issue 16/17

By Uncategorized

Attataqsimalirutiqarniq Piusituqarmut Titirniliuqsimanikkut
ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᓕᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᑎᑎᕐᓂᓕᐅᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ
Tattooing a Connection to Culture

Read More

Nipiit – Issue 15

By Uncategorized
  04 ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ Sewing with Nan and Sharing the Knowledge Miqsugaliuqatiqarniq Anaanatsiamik ammalu Qaujimanirnik Amiqqaqatiqaqpanniq 06...
Read More