Skip to main content

Kalannguarutiksat / Amiarijaksat ᑲᓚᙳᐊᕈᑎᒃᓴᑦ / ᐊᒥᐊᕆᔭᒃᓴᑦ Colouring Pages Pages à colorier

By Publications
Naqillugu ajjinnguaq qaritaujaqutingnut iliniarmat. Titiraujaqtanga Megan Kyak-Monteith.   ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᖁᑎᖕᓄᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᒪᑦ. ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᖓ ᒪᐃᒐᓐ ᖃᔮᖅ−ᒫᓐᑏᑦ   Click the image to...
Read More

Inuit-Specific Online Learning Resources

By COVID-19, Publications
Qiniqpit suliriassanut iluaniva takugiangt qarasaujakkut pijjutiqarniarluta Inuit-pijjutigijanginnut ilagilugit qarasaujakkut ngujiji, qarasaujaliriniq, pinnguat ammalu amikkanniit! ᕿᓂᖅᐱᑦ ᓱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ? ᑕᑯᒋᐊᖕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑕ...
Read More

Nipiit – Issue 15

By Nipiit Magazine, Publications
  04 ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ Sewing with Nan and Sharing the Knowledge Miqsugaliuqatiqarniq Anaanatsiamik ammalu Qaujimanirnik Amiqqaqatiqaqpanniq 06...
Read More