Skip to main content

Inuit-Specific Online Learning Resources

By COVID-19
Qiniqpit suliriassanut iluaniva takugiangt qarasaujakkut pijjutiqarniarluta Inuit-pijjutigijanginnut ilagilugit qarasaujakkut ngujiji, qarasaujaliriniq, pinnguat ammalu amikkanniit! ᕿᓂᖅᐱᑦ ᓱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ? ᑕᑯᒋᐊᖕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑕ...
Read More

Nipiit – Issue 15

By Nipiit Magazine
  04 ᒥᖅᓱᒐᓕᐅᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᖃᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ Sewing with Nan and Sharing the Knowledge Miqsugaliuqatiqarniq Anaanatsiamik ammalu Qaujimanirnik Amiqqaqatiqaqpanniq 06...
Read More