Skip to main content
AnnouncementsTusaqtitsijjutiit

Ikajuqtaujut Inuit nunalingit Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkutigut

By May 12, 2023 No Comments

Atiliuqtauqqaaqtillugu Inuit Nunangat Uqarngnirauti 2017-mit, Kanatami Gavamakkut ammalu Inuit sivuliqtingit arraagutamaakkut katiqattaqtut ammalu piliriqatigiiglutik Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkutigut sivummuktinniarlugit atauttikkut sivulliqpautijumajavut, sanngiktigiarlugit Inuit-Gavamatuqakkut piliriqatigiingningit, ammalu piruqpallianiqattiaqtillugu Inuit Nunangat.

Uplumi, Kanataup Angijuqqaarjuanga Justin Trudeau, Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut, Natan Obed, Gavamatuqakkut ministautingit, ammalu niruaqtausimajut Inuit sivuliqtingit Inuvialuit Kuapuriisakkunnit, Nunavut Tunngavikkunnit, Makivvikkunnit, ammalu Nunatsiavut Gavamatuqakkunnit katilauqtut Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut katimatittininginnit Nain, Nunatsiavut-mit (Uangnaqpasinganit Labrador).

Katimajialaat pigiaqtittilauqtut qimirrunirngmut unipkaangannik, pijjutiqarluni sivulliqpaat tallimait ukiungujunit atuliqtitauninga Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut, ilauplutik pianittiaqsimaningit ammalu aksururngnaqtukkuuqsimaningit. Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut ikajuqattaqtut piliriqatigiingnirngmik ammalu asiannguqsinirngmut qanuiliurutiqarngnirngmik aktuqsiniujunik Inungnit, ammalu sivummuktillugit Inuit-Gavamatuqakkut piliriqatigiingningit. Unipkaaq aaqqiksiqujijuq atuqtaungaarrungnaqtunik Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut atuqattainnarngniaqtanginnik ammalu pilirijiit amisunnguriarngniarlugit ammalu aulattinirngmut iniliurilutik piliriariniarlugit piliriangit.

Pirutiqtiniq Piriqatigiiqatiqanirmit Atangiijunit Asijjiiqtunit

Katimatillugit, Kanataup Angijuqqaarjuanga, Angijuqqaaq Obed, ammalu Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkunnut katimajiit pivallianiqalauqtut qapsikallangnit sivulliqpautijaujumajunik, ilauplutik aanniaqaqtailimaniq ammalu qanuingittiarngniq, piruqpallianirngmut pivallianiq, Inuktitut uqausirngmit uummaqtittikkannirngniq, pijungnaqtittiniqarngniq, mianiqsiniq, ammalu mianirijauniqarngniq. Sivuliuqtiit ilasilaurngmijut angirraqannginnirngmik nutaangupluni sivulliqpautijaujarialik.

Uplumi uqalluriksautiniit pijjutiqaqtut pimmariujumik suvummugiarngnirngmik ikajurlugit Inuit ingmingnik-qaujijungnarngninginnik ammalu sivummuktillugit atauttikkut turaagarijaujut aaqqiksiniarlutik piruqpallianiqattiarngniqsaujumit Inuit Nunanganit tukiqaqtukkut piliriqatigiingnikkut. Kanatami Gavamakkut piliriqatiqainnarngniaqtut Inuujunik sivuliuqtinik Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaatigut nutaannguqtirngniarlugu Inuit-Kanataup Gavamakkungit piliriqatigiingningit ammalu sivummugiarlutik aaqqiqatigiingnikkut maliglugit nalunaiqsiniit pijungnautinik, ikpigusugviqarngniq, ammalu piliriqatagiingniq.

Uqausiujut

“Tamaptaluktaaq ingittaraangapta ammalu piliriqatigiigluta, piulaanik qanuinganiqaqtittiqattaqtugut pijjutiqaqtunik inungnut. Uplumi, tautugaqaqtugut sivulliqpautijaujumajunik suurlu iglurjualiukkannirluta ammalu piusigiarlugit aanniaqaqtailimanirngmik kamaniq – piluaqtumit ungasiktumiittut nunaliit. Atauttikkut, akuniujumit ikajuiniqarngniaqtugut Inuit inuusinginnit, ikajurluta aaqqiqatigiingnirngmik, ammalu sanngiktitillugit Inuit-Gavamatuqakkut piliriqatigiingningit maannamut ammalu kinguvaanguniaqtunut.”

Taliqpikłiq Upinnaqtuq Justin Trudeau, Angijuqqaarjuaq Kanatamit

“Sivulliqpaaq qimirruniq pilirianginnik Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut nalunaiqsijuq tamanna pivallianirngmut aaqqiumaniungmat ammalu sanngijuupluni atuqtauninga sivummuktinniarlugit piliriqatigiingniqput gavamatuqakkunnit. Uplumi katimanirijangit Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkunnut sivuliuqtiujut piluaqtumit tukiqaqtuq uvaptingnut kamagigaptigut katimaqatigiingningit Kanataup Angijuqqaarjuanga ammalu gavamatuqakkut ministangit angirrarijamnit Nain-mit. Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut tukiliurikkannilauqtut piliriqatigiingnirijanginnit Inuit ammalu Gavamatuqakkut ammalu niriuktugut pivallianiqarngniqsaujumik piliriqatigiingniarluta.”

Natan Obed, Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatami

Sulijut Pijunik

 • Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut pinngulauqtut atuqtaujutigut piliriqatigiingninginnut Inuit ammalu Gavamatuqakkut pimmariungmat aaqqiqatigiingniarluni. Katimajialaat katiqattaqtut pingasuiqtaqłlugu ukiup iluanit. Atausiiqługu ukiurngmit, iksivautauqatauqattaqtut Kanatamut Angijuqqaarjuaq ammalu Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut.
 • Katimajialaanit ilaungmijut ilauqataunginnaqattarlutik angijuqqaat Kanatamit Inuit Ukiuqtaqtuluktaamit Katimajingit, Kanatamit Inuit Makkuktut Katimajingit, ammalu Pauktuutikkut.
 • Ilauqataujut uplumi katimanirngmit ukuangujut:
  • Kanataup Angijuqqaarjuanga Justin Trudeau
  • Marc Miller, Minista Gavamatuqakkut-Nunaqaqqaaqtunik Kamajikkunnut
  • Dan Vandal, Minista Ukiuqtaqtumit Kamajikkunnut
  • Patty Hajdu, Minista Nunaqaqqaaqtunik Pijittiraijikkunnut
  • Omar Alghabra, Minista Ingirrajaktulirijikkunnut
  • Ahmed Hussen, Minista Iglulirijikkunnut ammalu Ajjigiingittuutinut ammalu Ilauqatautittinirngmut
  • Mona Fortier, Angijuqqaaq Kiinaujalirinirngmut Katimajinut
  • David Lametti, Minista Iqqaqtuijulirijikkunnut ammalu Kanatami Maligalirijiruarngmut
  • Joyce Murray, Ministaga Iqalulirijikkut, Imaqmiutalirijikkut ammalu Katatami Sikusiuqtiit Umiaqjuat
  • Chris Bittle, Maligaliurvigjuarngmit Titiraqtigijaujuq Minista Kanatamit Ittarngnitalirijikkunnut
  • Natan Obed, Angijuqqaaq, Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut
  • Duane Smith, Iksivautaq ammalu Angijuqqaaq Inuvialuit Kuapuriisakkunnut
  • Aluki Kotierk, Angijuqqaaq, Nunavut Tunngavikkunnut
  • Johannes Lampe, Angijuqqaaq, Nunatsiavut
  • Lisa Koperqualuk, Angijuqqaaq, Inuit Ukiuqtaqtumit Katimajinut
  • Gerri Sharpe, Angijuqqaaq Kanatami Arngnait Pauktuutikkunnut
  • Brian Pottle, Angijuqqaaq, Nunaqqatigiit Inuit Makkuktunut Katimajinut
 • Inuit Nunangat Inuit angirrarijangat nunaujuq Kanatamit. Avalusimajuq nunamit, imarngmit, ammalu sikumit Inuit nunataaqsimajang Inuvialungnit Nunattiarngmit ammalu Yukon-mit, Nunavut, Nunavik Uangnanganit Kupaik, ammalu Nunatsiavut Uangnanganit Labrador.
 • Pivalliaqatauniq ammalu atuliqtitauninga Inuit Nunanganut Atuagaq sivulliqpautijausimajuq Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkunnut taimannganit Nattiat (Maatsi) 2020-mit. Inuit Nunangat Atuagaq, pigiaqtitaujuq Inuit-Gavamatuqakkut Piliriqatigiingnirngmut Katimajialaakkut sivuliuqtinginnut 2022-mit, nalunaiqsijuq sivulliqpaamit Kanatami Gavamakkut pivalliaqatausimangmata avalusimajumik, gavamakkut iluittungaplutik ataugamik taimannaittumut.
 • Inuit Nunanganut Atuagarngmit titiraqsimajut atuqtaujumik aaqqiumaninganut ammalu nutaannguqtauninginnut gavamatuqakkut atuagaluktaanginnit, turaangajut, pijittirautiit, ammalu piliriaksait atuqtut Inuit Nunanganut uvvaluunniit ikajuijut Inungnit. Atuqtaujuq piusigiaqsiniaqtuq tikumuaksimaniq Inuit Nunangat ammalu ilauqatautitauningit Inuit taapkunani pivallianirngnit.
 • Inuit Nunanganut Atuagaq ilitaqsijuq Inuit Nunangat-mit angirrarijaujuq Inungnut – ajjiungittuq nuna, piqqusirijaujukkut, ammalu gavamaliriniqaqtut, avalusimajuq Inuvialungnit, Nunavut, Nunavik, ammalu Nunatsiavummit.
 • Qanuiliuqtittinirngmut maligaq Inuit Nunanganut Atuagarngmit ilitarijauninga gavamatuqakkut pitaaqturngningit Inungnut ammalu Inuit Nunanganut pimmariujut ilagijauplutik pijungnatinginnut Inuit Inuit ingmingnik-qaujinirngmut ammalu ingmingnik-gavamaqarngnirngmut. Atuagaq qanuiliuqtittijuq gavamatuqakkut piliriqatigiinginnit isumgijauniarlutik ajjiungittut pijungnautiit, pijumanirijaujut, ammalu qanuinganiujut Inungnut atuqattaqtanginnit kiinaujaqaqtitauniarlutik Inuit Nunataaqsimajut Piliriqatigiingujut.
 • Katimajiralaakkut maannaujuq sivulliqpautiniaqtangit ukuangujut:
  • Inuit nunataarngnirngmut atuliqtittiniq;
  • Inuktitut uummaqtikkannirlugu, kamagilugu, mianirilugu, ammalu ikajuqturlugu;
  • Inuit Nunanganut Atuagaq Iniqarngninga;
  • Aaqqiqatigiingnirngmut piliriangujut ammalu asiusimajut ammalu inuaqtausimajut Nunaqaqqaaqtut arngnanut ammalu niviaqsianut;
  • Ilinniaqtittiniq, ilinnialisaarngniq, ammalu ajunnginniqtaarngnirngmut pivallianiq;
  • Aanniaqaqtailimaniq ammalu qanuingittiarngniq;
  • Avativut ammalu silaup asijjiqpallianinga;
  • Igluliriniq;
  • Piqutiit;
  • Piruqpallianirngmut pivallianiq ammalu pitaaqturngniq;
  • Maligait sivulliqpautijaujumajut;
  • Nunarjuarngmit Inuujut sivulliqpautijaujumajut;
  • Qaujisainiq, qimirruniq, ammalu ilittiniq;
  • Pijungnaqtittiniqarngniq, mianiqsiniqarngniq, ammalu mianirijauniq; ammalu
  • Angirraqannginniq.

Ilagijaujut Taikunngarutiit