Skip to main content
AnnouncementsTusaqtitsijjutiit

Inuit-Canadami Gavamakkullu Piliriqatigiingninginnut Katimajiralaangit(ICPC) atiliurivut inui-gavamakkut aaqqiksuiqatigiingnirmut tunngavviqutiksanik

By December 2, 2022 No Comments

December 2, 2022 — Ottawa, Ontario

Ilagijauqataujuit Inuit-Canadami Gavamakkullu Piliriqatigiingninginnut Katimajiralaangit(ICPC) katimaqatigiilauqput Ottawa-mi ikpaksaq piliriarijatik sivummugiaqtitausimaliqullugit saimmaqatigiingnilirinirmut ammalu pitaqaliqtittisimanajarnirmut akhluinniqsaulirutiksangita Inuit Nunanganirmiut miksiqatsiaqtutigut ikajuqtigiikhlutik piliriniqarniujutigut.

Inuit sivuliqtigijangit ammalu gavamatuqakkunni Ministergijaujuit tikisimaniqalilauqput nalunaikkutaujunnaqtumut piliriqatigiiksimaniminnut atiliuqsimanirmiktigut Inuit- Canadami Gavamakkullu Aaqqiksuiqatigiingnirmut Tunngavviqutiksauniaqtunik. Tunngavviqutiliangusimajut atuliqtitauniaqput ammalu maliktaujariaqaqtitaulutik Inungnit ammalu tamainnit gavamatuqakkunnit piliriniqaqataujunit aaqqiksuiqatigiingnirmi piliriniulirumajunut.

Taakkua tunngavviqutiujut sivuliqaqtitauvut upigusuttiarnirnit ammalu ikajuqtuisimanirnik Inuit pijungnautiqarningita ammalu ilauqataujunnarningita isumaliurutiliuqpannirnut aktuisimaniqarniaqtunut inungnik, ammalu malitsiaqtitaullutik ammalu turaarviksaqaqtitausimallutik ikajurutauniarninginnut atuliqtittisimalirniksamut Inuit Nunanganni Maligaqutiujunik ammalu United Nation-kut Nalunaiqsijjutigisimajanginnik Nunaqaqqaarsimajulirinirnut. Turaarviksaqaqtitausimavut atuliqtitausimaniarninginnut tamainnut kajusititausimallutik ammalu sivuniuniaqtumi aaqqiksuiqatigiilirajarnirminnut, ilaqaqtillugit ajjigiinngittuuniujunut tunngavviqaqtitausimallutik nunaqaqqaaqsimajuit aanniaqsiurtilirinirmi maligaqutinut.

December 1-mi katimaningat, iksivautaqaqsutik Minister Marc Miller, Ministe-gijaujuq Gavamakku-Nunaqaqqaaqsimajulirijikkunnut, ammalu Angijuqqaaq Natan Obed, Inuit Tapiriikkut Kanatami, turaarviksaqaqtittilauqpuk kajusititausimallutik ICPC-kut pilirianginnik turaangallutik Inuit Nunalirinirnut Piliriangujuksat Atuliqtitausimaniksanginnut, atuliqtitausimaniksanginnut Inuit Nunanganni Maligaqutiujut, ammalu Inuktut Uqausiq Uummaqtitaugiakkannirninganut piliriangujut. ICPC-kut katimajiralaanginnut ilagijaujut atiliurilauqput katimajiralaakkut Inuit Nunanganni Iglulirinirmut Atuliqtitausimalirniksanginnut Parnautiliangusimajut, ilaqaqtillugit Silarjualimaami Inuit Sivulliqpautitauqujanginnut pilirianut parnautigijausimajunik.

ICPC-kut sivummugiaqsimaliqtut piliriarijaminnik amiqqarutaullutik Inuit ammalu gavamatuqakkut sivulliqpautitaksaqutinginut pijjutiqaqtunik. Katimajiralaat uqallausiqalaurput kamiqqarutigillugu piliriaksaqarnirminnut nutauliriaqtitausimallutik Inuit-Gavamakkut piliriqatigiingningit ammalu saimmaqatigiiksimalirnirmut tunngavviqaqtitaullutik ilitarijausimalirniksangita pijunnautigijaujunut, upigituraunninginnut, ikajuqtigiitsiarnirnut ammalu piliriqatigiingniujunut.

Ukua ullumi katimaniujunut ilagijauqataulauqtut:

 • Natan Obed, Angijuqqaaq, Inuit Tapiriit Kanatami
 • Duane Smith, Iksivautaq ammalu Allavvingmi Isumatammarik, Inuvialuit Aviktuqsimaningani Kuapuriisangat
 • Aluki Kotierk, Angijuqqaaq, Nunavut Tunngavvikkut Timingat
 • Johannes Lamp, Angijuqqaaq, Nunatsiavut
 • Pita Aatami, Angijuqqaaq, Makivvik
 • Lisa Koperqualuk, Angijuqqaaq, Inuit Ukiuqtaqtumi Katimajingit
 • Gerri Sharpe, Angijuqqaaq, Pauktuutit Inuit Arnait Canadami
 • Brian Pottle, Angijuqqaaq, Canadami Makkuktut Inuit Katimajingit
 • Marc Miller, Minister-gijaujuq Gavamakkut-Nunaqaqqaarsimajulirijingit Canadami
 • Dan Vandal, Minister-gijaujuq Ukiuqtaqtumiutalirijikkut kanatami
 • Patty Hajdu, Minister-gijaujuq Nunaqaqqaarsimajulirijingit Canadami
 • David Lametti, Minister-gijaujuq Iqqaqtuivvilirijikkunnut
 • Omar Alghabra, Minister-gijaujuq Ingirrautilirijikkunni
 • Pablo Rodreguiez, Minister-gijaujuq Canadami Piusituqalirijikkunnut
 • Mona Fortier, Angijuqqaaq Kiinaujalirijikkut Katimajinginnut

Uqaqtausimajut:

“Sarimagillarikpakka sivummugiaqtittisimaniqput piruqtittisimaliriamik akhluittuulirlutik sivuniksaqaqtittisimalirajarnirmut Inungnik Canadami. Sanarrutiksaujut suurlu Inuit Nunangani Maligaqutiit, ammalu ullumi Inuit-Gavamakkut Aaqqiksuiqatigiingningat Tunngavviqutiksauniaqtunik pitaqaliqtitaummata tunngavviksarijunnaqtattinnut sivummugiaqtitausimaliqullugit piliriarijavut ammalu sivummugiaqtitausimaliqullugit pijjutiuluaqtunut saqqiisimalirajarnirmik asijjiisimalirutiujunnaqtunik Inuit-Gavamakkut piliriaqaqatigiikpanninginnut.”

Natan Obed, Angijuqqaaq, Inuit Tapiriit Kanatami

 

“Quviasukpunga ullumi Aaqqiksuiqatigiingnirmut Tunngavviqutiksait atiliuqtausimalirningita. Taakkua tunngavviqutiksait piliriniuvaktunut aaqqiisimalirutiuniarmata inungnutuangunngittuq kisianili kikkutuinnanut Canadamiutaujunut. Niriungniqaqpunga katujjiniqarluta piliriaqaqatiqarniaratta Inuit sivuliqtigijanginik maliktitausimajunik saimmaqatigiiksimalirnirnut.”

Minister Marc Miller

Minister-gijaujuq Gavamakkut-Nunaqaqqaarsimajulirijingit Canadami

 

Nainaaqsimallugit Qanuillattaarniujunut:

 • April 21, 2022-mi, Canadami Angijuqqaarjuaq, Justin Trudeau, ammalu Angajuqqaaq Natan Obed Inuit Tapiriikkunnit Kanatami, ilagillugit gavamatuqakkut Ministerit katimajinginnut Ministergijaujut ammalu niruaqtausimallutik Inuit sivuliqtigijangit Inuvialuit Aviktuqsimaningani Kuapuriisanganni, Nunavut Tunngavik Timinganit, Makivik Kuapuriisanganit, ammalu Nunatsiavut Gavamanganit, atiliurilauqtut nutaangullutik, ajjiqaratik Inuit Nunangani Maligaqutinik katimaniqaqtillugit Inuit-Gavamakkut Piliriqatigiingninginnut Katimajiralaangujut (ICPC). taakkua nalunaiqsijjutauvut sivulliqpaamik Canadami Gavamakkut aaqqiksuiqatausimaninginnik qulaaguaqtitausimallutik, tamarmiullutik gavamaujut maligaqutiliurnirnut taimannaittunik.
 • Inuit Nunangani Maligaqutiit nalunaijaisimavut piliriniqarviujunut qanuq tauttuqarniarningita ammalu nutauliriaqtitausimaningita tamarmik gavamatuqakkunni maligaqutigijaujut, piliriangujut, pijitsirarutiksaujut ammalu piliriniqarviuliqsimajut turaanganiqaqhlutik atuliqtitausimajunut Inuit Nunanganni uvvaluunniit ikajurutiksaujunut Inungnut. Taimanna piliriniqarniujut piusigiaqtitsiniaqtut aaqqiksuiniuvaktunut Inuit Nunangannilimaaq ammalu piliriqatautitaulirniksangita Inuit tamakkunani pilirianguvalliajuni.
 • Inuit-Gavamakkut Piliriaqaqatigiingninginnut Katimajiralaangit pigiaqtitaulauqsimavut tunngavviqaqtitaullutik naliqqariiglutik piliriaqaqatigiingniarninginnut Inuit ammalu Canadami Gavamaujut taimaujariaqallarikhlutik saimmaqatigiingnilirinirmi pilirianguvalliajunut.
 • Katimajiralaangujut ukiuq atuqpalliatillugu pingasuiqsutik katimaniqaqpaktut ammalu iksivautarijauvaktut Angijuqqaanganit Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami, ammalu Marc Miller, Minister-gijaujuq Gavamakkut-Nunaqaqqaarsimajulirijingit Canadami. ukiuq atausiaqhlugu, ICPC-kut katimaningat iksivautaqaqpaktut Angijuqqaaq Obed-mik ammalu Canadami Angijuqqaarjuamik Justin Trudeau. .
 • Katimajiralaat ilauqatautittivammijut atainnaqtumik ilagijauvanninginik angijuqqaarijaujunik Inuit Ukiuqtaqtumi Katimajinginnut Canadami, Canadami Makkuktut Inuit Katimajinginnut, ammalu Pauktuutit Inuit Arnait Canadami.
 • Inuit Nunangat Inungnut nunagijaujutuqaummat Canadami. Avatigijaujuni nunanik, imarnik, ammalu sikuqarviunirnik Inuit nunalirinirmi aviktuqsimaniujuni Inuvialuit Aviktuqsimaningani Nunatsiarmi ammalu Yukon-mi, Nunavut, Nunavik Quebec Taqrangani, ammalu Nunatsiavut Labrador Ukiuqtaqtungani.

Inuillu-Gavamatuqakkullu Pivalliatiksiqatigiinnirmut Tunngavingit