Skip to main content
Tusaqtitsijjutiit

Inuit-Crown Partnership Committee continues progress on shared priorities

March 6, 2020 ⁠— Ottawa, Ontario

Inuit-Government-kut Piliriqatigiinningita Katimajiralaangit kajusititsijut amiqqaqtaullutik sivulliqpautitauqujausimajunut piliriani

Canada-mi Angijuqqaarjuaq Justin Trudeau, Angijuqqaaq Natan Obed, Inuit Tapiriikkunnut Kanatami, Minister-gijaujut Katimajingit, ammalu niruaqtausimallutik Inuit sivuliqtigijangit Inuvialuit Aviktuqsimaningani Corporation-ngasanit, Nunavut Tunngavik Timiqutinganit, Makivik Corporation-nganit, ammalu Nunatsiavut Gavamanganut ullumi katinniqalauqput katimaqatigiinniaqtillugit Inuit-Government-kut Piliriqatigiinnirmut Katimajiralaangit. Katimajiralaat katinniqalauqput qimirruniaqsunigit piliriqatigiiksimalirniujut ammalu sivummugiaqtitausimaliqullugit amiqqaqtaullutik sivulliqpautitaqujausimajut ukiuriliqtanganut sitamanik (4) piliriqatigiinnirni.

Katimajiralaat ilagiaqsilauqput marruunnik nutaangullutik turaarvigijaujutsanik, Pivalliajulirinirni pinasuarusiuvagialinniglu, ammalu maligarjualirinirmi sivulliqpautitauqujaujut, piliriaksarilianiktaminnut sivulliqpautitauqujausimajunut. Ilagiaqtitsisimalilaurmijut turaarviksauqujaulluni atuliqtitauvallianingata Iqqaqtuivviktigut Ikajuqtugausimaliqullugit Kanatalimaami Killisiniaqtikkut Tukisiniarutigisimajangit Asiujijausimajut ammalu Inuaqtausimajunut Nunaqaqqaaqsimajuit Arnangita ammalu Niviaqsiangita taimaulianiktunut sivulliqpautitauqujaulluti saimmaqatigiiksimalirnirmut, ammalu ilijauqatausimajunut iglulirinirmi ammalu taimaulianiktunut piliriniqarniujunut sivulliqpautitauqujaullutik.

Uqallausiqaqatigiilauqput kajusititausimallutik piliriangujunut amisurlaullutik, ilaqaqtitaullutik:

 • Piusigiaqtitsinirmik atuliqtitauvallianingita Inuit nunalirinirmut angirutingit aaqqiksuiqatigiiksimaniqtigut maligaqutiujunik ammalu qimirruijjutiuvagajaqtunik
 • Tusaumaliqtitsiniq atuliqtitauningita Nunaqaqqaaqsimajut Uqausingita Maligaqutiit, ammalu ikajuqturlugu satuqsivallianiq, pivaalliqtitsiniq, taimaunginnaqtittiniq ammalu sanngiliqtittiniq Inuktut uqausirmik Inuit Nunangannit.
 • Atuliqtitsiniq Ukiuqtaqtumi ammalu Ukiuqtaqtumiut Maligaqutingata Tunngavvinginik, ammalu piliriniqalirnirmik nutauliqtitausimaliqullugit aaqqiksuiqatigiinniujut pilirijjusiuvanniaqtunut pilirianik, maligaqutinik, ammalu maligarjuaqutinik
 • Piliriniqarviujuni ungasikturautiniujut Inuit Nunangatta ammalu Canada-miunguqatingita qaniglisimaliqtillugit piliriniqarniqtigut naittuutitaulutik, qitianiqpasimiittutigut, ammalu akuniiqtumut iglulirinirmi ammalu nunaliujuni iqqanaijarviujunit pijausimaliriaqaqtunik

Ukiuq atuqpallianingani, Canada-mi Government-kungit ammalu Inuit Tapiriikkut Kanatami pimmariutiullutik piliriningit sivummugiaqsimalilaurmijut saimmaqatigiiksimalirajarnirmi piliriani. Tamakkua piliriangusimaliqpalliajut ilaqaqput Canada-mi Government-kut mamiavviqalaurninginik Qikiqtani Inunginnut ilinngaititsisimaniujunut government-tuqakkut maligaqutinginit Qikiqtani aviktuqsimaningata iluani ukiungit 1950-init 1975-inut atuqtillugit.

Inuit-Government-kut Piliriqatigiinnirmut Katimajiralaangit takuksautitsisimavut nutauliriaqtitausimalluni Inuit-Government-kut piliriqatigiinniuliqtunut piliriniqarniarnirminnut ammalu saimmaqatigiiksimalirniarnirnut tunngavviqaqtitausimallutik ilitarijausimalirningita pijunnautigijaujut, upigiturautsiarlutik, piliriaqaqatigiiklutik, ammalu ikajuqatigiiklutik piliriniqarniarnirminnik.

Uqaqtausimajut

“Ullumi katimaqatiqarnivut Inuit sivuliqtigijanginik ikajurniqammarilauqtuq pitaqaliqtitsigiamut ammalu sivunirmi piliriqatigiigunnarnirmut. Piliriqatiqarniqtigut sulillutik piliriaqaqatigiinnirmi, Katimajiralaangujut pimmariujutigut sivummugiaqtitsijunnaqsilaurmata ammalu nanisisimaliqsutik akuniiqtumut ammalu miksiqatsiaqtutigut aaqqigiarutiksaujunnaqtunik pivalliajuliriniujuni nunaliujunit Inuit Nunanganni. Kajusititsimaniaqtugut turaarviksaqarnittinnik pijjutiuluaqsutik nunaliujuni sivulliqpautitauqujausimajunik sulillariktutigut ikajurniqaqpaktunik inunnut, suurlu iglulirinirmut ammalu uumaqtitsigiakkannirnirmik
—Niqturnaqtuq, Justin Trudeau, Canada-mi Angijuqqaarjuaq

“Ullumi katimanirilauqtangat Inuit-Government-kut Piliriqatigiinningita Katimajiralaat piruqtittigiarutiusimavuq sannginiqatsiaqtuulluni piliriqatigiiksimaliuliqtunik ukiunut pingasunut, nutauliqtitsigialauqpugut amiqqarutigillugit piliriniqarumanirnik turaangajunut nunalirinirmi angirutiusimajunit atuliqtitsisimaliriamik, uqausilirinirmut, iqqanaijarviujut aaqqiumanirijanginut, ammalu atuliqtitsigiamik Inuit Nunanganni maligaqutiulirajaqtumik gavamaujut iluani. Ukiuriniaqtattinni, piliriqatigiinniaqtugut 10-ngujunik sivulliqpautitauqujausimajunik saqqitausimaliqullugit asijjiqtausimaliriaqaqtut Inunnut, taimalu ikajurniqalirajaqtunik Canada-miulimaanut.”
—Angijuqqaaq Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami

Qanuilinganinginik Takugiarniq

 • Inuit-Government-kut Piliriqatigiinningita Katimajiralaat pigiaqtitaulauqsimavut February 2017-mi. Pigiaqtitaulauqsimallutik tunngavviqaqtitaullutik naliqqariiglutik piliriqatigiigunnarningit Inuit ammalu Government-kut taimaujariaqallaringmat saimmaqatigiiksimalirajarnirmut.
 • Katimajiralaat iksivautaqatigiiktutik iksivautaqaqput Canada-mi Angijuqqaarjuarijaujumik ammalu Angijuqqaarijaujumik Inuit Tapiriikkunnut Kanatami.
 • Katimajiralaat ilaqatautitsimmijut tusaajaqtuqsimavaktunik angijuqqaangullutik Canada-mi Makkuktut Inuit Katimajinginnit, Pauktuutit Aarnait Inuit Canada-mit, ammalu Inuit Ukiuqtaqtumi Katimajingit Kanatamit.
 • Inuit-Government-kut Piliriqatigiinningita Katimajiralaangita sivulliqpautitaksaqutingit ukuanguvut:
  • Inuit-Government-kut nunaliriningit
  • Inuit Nunangata maligaqutingit aaqqiktausimalirunnarningit
  • Uummaqtitsigiakkannirniq, aaqqiumatitsigiarniq, ammalu quvvaqtitsigiarniq Inuktut uqausirmik
  • Saimaqatigiiksimaliriarnirmut piliriangujut
  • Ilinniarniliriniq, Ilinnialisaaqtuliriniq, ammalu pilimmaksaivanniq
  • Aaanniaqarnanngittuliriniq ammalu qanuinngitsiarniliriniq
  • Avatiliriniq ammalu silaup asijjiqpallianinga
  • Igluliriniq ammalu iqqanaijarviliriniq
  • Pivalliajuliriniq ammalu pinasuarusiuvagiaqaqtunik piliriangujut
  • Maligarjualirinirmi sivulliqpautitauqujaujut

Pitjutauqataujunut Attataqsimavviummijut

ᒫᔾᔨ 6, 2020 ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᒥᖅᑲᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ

ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖅ ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᑯᐊᐳᕇᖓᓴᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᑦ, ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᖓᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᓐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᓐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᓱᓂᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᖅᑲᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᕆᓕᖅᑕᖓᓄᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ (4) ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᓂ.

ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓄᑖᖑᓪᓗᑎᒃ ᑐᕌᕐᕕᒋᔭᐅᔪᑦᓴᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᓂ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᕙᒋᐊᓕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᓕᐊᓂᒃᑕᒥᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐃᓚᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᐅᖁᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᒃᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᒐᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᓂᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᖏᑕ ᑕᐃᒪᐅᓕᐊᓂᒃᑐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐅᓕᐊᓂᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᖃᑎᒌᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒥᓱᕐᓚᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᓚᖃᕐᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ:

 • ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓂᖅᑎᒍᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐃᔾᔪᑎᐅᕙᒐᔭᖅᑐᓂᒃ
 • ᑐᓴᐅᒪᓕᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑕ ᒪᓕᒐᖁᑏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒍ ᓴᑐᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ, ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᑕᐃᒪᐅᖏᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ.
 • ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖓᑕ ᑐᖖᒐᕝᕕᖏᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᑕᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖁᑎᓂᒃ
 • ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓂ ᐅᖓᓯᒃᑐᕋᐅᑎᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᖑᖃᑎᖏᑕ ᖃᓂᒡᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᖅᑎᒍᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᕿᑎᐊᓂᖅᐸᓯᒦᑦᑐᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ

ᐅᑭᐅᖅ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖏᑦ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᒥᐊᕝᕕᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖖᒐᐃᑎᑦᓯᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑭᐅᖏᑦ 1950-ᐃᓂᑦ 1975-ᐃᓄᑦ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᓯᓯᒪᕗᑦ ᓄᑕᐅᓕᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐅᐱᒋᑐᕋᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

“ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᕐᓂᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᖏᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᑕᖃᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅᑎᒍᑦ ᓱᓕᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑎᒍᑦ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓂᓯᓯᒪᓕᖅᓱᑎᒃ ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᒃᓯᖃᑦᓯᐊᖅᑐᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒪᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᐅᓗᐊᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᓕᓪᓚᕆᒃᑐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᖅᑎᑦᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ
—ᓂᖅᑐᕐᓇᕐᑐᖅ, ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖅ

“ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᒪᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᕗᖅ ᓴᖖᒋᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ, ᓄᑕᐅᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᓂᕐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᖏᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᕆᐊᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕆᔭᖏᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᓕᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐅᑭᐅᕆᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ 10-ᖑᔪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ.”
—ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓂᒃ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᖅ

 • ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᕕᑉᕈᐊᕆ 2017-ᒥ. ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᓕᖅᑲᕇᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᖕᒪᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ.
 • ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᑎᒌᒃᑐᑎᒃ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᖅᐳᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ.
 • ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᓚᖃᑕᐅᑎᑦᓯᒻᒥᔪᑦ ᑐᓵᔭᖅᑐᕐᓯᒪᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.
 • ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᒃᓴᖁᑎᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:
  • ᐃᓄᐃᑦ-ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᖏᑦ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ
  • ᐆᒻᒪᖅᑎᑦᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᖅᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ
  • ᓴᐃᒪᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕙᓐᓂᖅ
  • ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ
  • ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ
  • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᕆᓂᖅ
  • ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᕙᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ
  • ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᓂᕐᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ

ᐱᑦᔪᑕᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᕝᕕᐅᒻᒥᔪᑦ

 

 

March 6, 2020 ⁠— Ottawa, Ontario

Inuit-Crown Partnership Committee continues progress on shared priorities

Prime Minister Justin Trudeau, President of Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed, Cabinet ministers, and the elected Inuit leadership of Inuvialuit Regional Corporation, Nunavut Tunngavik Incorporated, Makivik Corporation, and Nunatsiavut Government gathered today for a meeting of the Inuit-Crown Partnership Committee. The Committee met to review progress and to advance work on shared priorities for its fourth year.

The Committee added two new areas of focus – economic development and procurement, and legislative priorities – to its existing priority areas. It also added a focus on developing and implementing a national action plan to address the Calls to Justice of the National Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls to the existing priority area of reconciliation, and merged the housing and infrastructure priority areas.

They discussed ongoing work in several areas, including:

 • Improving implementation of Inuit land claims agreements through the co-development of policy and review mechanisms
 • Informing implementation of the Indigenous Languages Act, and providing support for the reclamation, revitalization, maintenance and strengthening of Inuktut in Inuit Nunangat
 • Implementation of the Arctic and Northern Policy Framework, and work to modernize the co-development approach to programs, policies, and legislation
 • Closing the infrastructure gap between Inuit Nunangat and the rest of Canada by addressing short, medium, and long-term housing and community infrastructure needs

Over the last year, the Government of Canada and Inuit Tapiriit Kanatami have continued to take important steps towards reconciliation. These steps include the Government of Canada’s apology to Qikiqtani Inuit for the effects of federal policies in the Qikiqtani region from 1950 to 1975.

The Inuit-Crown Partnership Committee reflects a shared commitment to a renewed Inuit-Crown relationship and reconciliation based on recognition of rights, respect, cooperation, and partnership.

Quotes

“Today’s meeting with Inuit leaders was productive and promising. By working in true partnership, the Committee has made important advances and found lasting and meaningful solutions to issues facing communities across Inuit Nunangat. We will continue to focus on key community-driven priorities which make a real difference for Inuit, such as housing and the revitalization of Inuktut.”
—The Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

“Today’s meeting of the Inuit-Crown Partnership Committee builds upon the strong momentum of the past three years. In this first meeting of our fourth year, we renewed our shared ambition in the areas of land claims implementation, language, infrastructure, and implementing an Inuit Nunangat policy within government. In the coming year, we will work together in 10 priority areas to bring about transformative change for Inuit, which in turn benefits all Canadians.”
— President Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami

Quick Facts

 • The Inuit-Crown Partnership Committee was created in February 2017. It is founded on the principle that an equal partnership between Inuit and the Crown is essential to reconciliation.
 • The Committee is co-chaired by the Prime Minister and the President of Inuit Tapiriit Kanatami.
 • The Committee includes as observers the presidents of the National Inuit Youth Council, Pauktuutit Inuit Women of Canada, and the Inuit Circumpolar Council Canada.
 • The Inuit-Crown Partnership Committee priorities are:
  • Inuit-Crown land claims
  • Inuit Nunangat policy space
  • Revitalization, maintenance, protection, and promotion of Inuktut
  • Reconciliation measures
  • Education, early learning, and training
  • Health and wellness
  • Environment and climate change
  • Housing and infrastructure
  • Economic development and procurement
  • Legislative priorities

Associated Links