Skip to main content
AnnouncementsTusaqtitsijjutiit

Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkut pigiaqtittijut pimmariujumik Inuit Nunanganut Atuagamik ikajuqtauniqsauniarlutik Inuit ingmingnik-qaujinirngmut

By April 27, 2022 No Comments

April 21, 2022 – Ottawa, Ontario

Sivummungniarlugu aaqqiqatigiingniq, sanngiktitillugu Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingningat, ammalu saqqittiluni piruqpallianisqarungnarngniqsaujumik Inuit Nunanganit tukiqaqtukkut piliriqatigiiksimajukkut, Kanatami Gavamakkut ammalu Inuit sivuliuqtiujut piliriqatigiiksimajut Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaatigut taimannganit atiliuqtaungmat Inuit Nunanganut Uqarngnirauti 2017-mit.

Uplumi, Angijuqqaarjuaq, Justin Trudeau, ammalu Angijuqqaaq Natan Obed Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut, ilaqaqłutik Gavamatuqakkut ministautinginnit ammalu niruaqtausimajut sivuliuqtinit Inuvialungnit Kuauriisakkunnut, ammalu Nunatsiavut Gavamakkut, pigiaqtittilauqtut nutaamik, pimmariujumik Inuit Nunanganut Atuagamik katimatillugit Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkut. Taamna nalunaiqsijuq sivulliqpaangujumik Kanatami Gavamakkut pivalliaqatiqarngmata qaliriingajumik, tamainnuluktaaq-gavamakkunnut atuagarngmik taimannaittuujumik.

Inuit Nunanganut Atuagaq ilitaqsijuq Inuit Nunangat-mit angirrarijaujuq Inungnut – ajjiungittuq nuna, piqqusirijaujukkut, ammalu gavamaliriniqaqtut, avalusimajuq Inuvialungnit, Nunavut, Nunavik, ammalu Nunatsiavummit. Atuagaq ilautittijuq nunalirjuanit Inuit angirraqarvigijanginnit. Maliktaujuksaq ikajurngniaqtuq qanuinganiarngninganut, pivalliajauninganut, ammalu pilirianguningit tamaluktaarngmik nutaangujut ammalu nutaannguqtiqsimajut gavamatuqakkut atuaganginnit, turaangajunit, pijittirautinik, ammalu pijaksautiujunik atuqtut Inuit Nunanganut uvvaluunniit ikajuiniqaqtut Inungnit.

Turaagaqaqłutik ikajuqtuinirngmik ajunnginniarngninganut ammalu ikajurlugit nunaup ammalu inuup qanuingittiarngninga Inuit Nunanganit, Kanatami Gavamakkut tallimait ukiunut $25 milijannik ikajurngniaqtut atuliqtitauninganut Inuit Nunanganut Atuagaq. Ilaujut $20 milijan piliriarngmut pigiallaktinniarllugu atuagarngmik atuliqtittiniq Inuit sivulliqpautijumajanginnut. Kanatami Gavamakkut ammalu Inuit piliriqatigiinginnarngniaqtut atuliqtinniarlugu atuagaq qanuqtuurinikkut, tikuliaqtausimajukkut, ammalu tamainnuluktaaq-gavamakkunnut aturluni.

Katimatillugit, Angijuqqaarjuaq, Angijuqqaaq Obed Katimajialaanut ilagijaujut uqausiqalaurngmijut kiinaujaqtuutilianguniaqtumik 2022-mut pitaangujut ammalu katinniqaqtunik Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkunnut sivulliqpautijaujumajunik, piluaqtumit nutaat pitaanguniaqtunut $845 milijan ukiut 7-nut iglulirinirngmut ikajuut Inuit Nunanganit. Inuit sivuliuqtiit ammalu ministait pigiaqtittilaurngmijut qapsiarjungnit nutaanik sivulliqpautijauniaqtunik, ilauplutik nunarjuarngmit Inungnut sivulliqpautijaujumajut, qaujisainiq, qimirruniq, ammalu ilittivallianiq ammalu pijungnaqtittiniqarngniq, mianiqsiniqarngniq, ammalu mianirijauniq.

Uplumiujuq pigiaqtittiniup Inuit Nunanganut Atuagaq pimmariujuq ikajuqtuiniy Inuit ingmingnik-qaujinirngmik ammalu tukiqaqtukkut, Inungnut-kamajaujukkut aaqqiksiqattarlutik ajjiungittut pijjutaujut atuqtauqattaqtut Inungnut. Kanatami Gavamakkut piliriqatiqainnarngniaqtut Inuujunik sivuliuqtinik Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaatigut nutaannguqtirngniarlugu Inuit-Kanataup Gavamakkungit piliriqatigiingningit ammalu sivummugiarlutik aaqqiqatigiingnikkut maliglugit nalunaiqsiniit pijungnautinik, ikpigusugviqarngniq, ammalu piliriqatagiingniq.

Uqausiujut

“Inuit ajjiungittumik pijungnautiqaqtut, pijumaniqaqtut, ammalu atuqsimaniqaqtut. Uplumiujuq pigiaqtittiniup Inuit Nunanganut Atuagaq pijuq amisunik ukiunik piliriqatgiingnikkut ammalu ikajurngniaqtuq Inuit sivulliqpautijumajanginnit ammalu ingmingnik-qaujinirngmut ilagijaulutik gavamakkut turaangajunginnut, atuaganginnut, ammalu piliriaksanginnut sivummukpalliatillugit. Taamna pimmariupluni pigiarngniujuq akuniujumit aaqqiqatigiikpallianiqaqtillugit ammalu kajusiniaqtuq piliriqatigiingniq akuniujumik ammalu tukiqaqtuq aaqqiksinirngmut pijjutaujunik atuqtauqattaqtut nunalingnut Inuit Nunanganit.”

Taliqpikłiq Upinnaqtuq Justin Trudeau, Angijuqqaarjuaq Kanatamit

“Inuit Nunanganut Atuagaq piliriarijausimajuq Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkunginnut ammalu quviasuktugut pinnguqpallialirngmat. Taamna atuagaq ilisijuq aaqqiumajumik asiannguqsinirngmik pijariaqaqtuq gavamatuqakkut atuutiqaqtukkut upaluaniarlutik pijaujariaqaqtunik Inungnut. Pimmariujumik pigiaqtittijuq Inuit ingmingnik-qaujinirngmut.”

Angijuqqaaq Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut

Sulijut Pijunik

 • Inuit Nunanganut Atuagarngmit titiraqsimajut atuqtaujumik aaqqiumaninganut ammalu nutaannguqtauninginnut gavamatuqakkut atuagaluktaanginnit, turaangajut, pijittirautiit, ammalu piliriaksait atuqtut Inuit Nunanganut uvvaluunniit ikajuijut Inungnit. Atuqtaujuq piusigiaqsiniaqtuq tikumuaksimaniq Inuit Nunangat ammalu ilauqatautitauningit Inuit taapkunani pivallianirngnit.
 • Qanuiliuqtittinirngmut maligaq Inuit Nunanganut Atuagarngmit ilitarijauninga gavamatuqakkut pitaaqturngningit Inungnut ammalu Inuit Nunanganut pimmariujut ilagijauplutik pijungnatinginnut Inuit Inuit ingmingnik-qaujinirngmut ammalu ingmingnik-gavamaqarngnirngmut. Atuagaq qanuiliuqtittijuq gavamatuqakkut piliriqatigiinginnit isumgijauniarlutik ajjiungittut pijungnautiit, pijumanirijaujut, ammalu qanuinganiujut Inungnut atuqattaqtanginnit kiinaujaqaqtitauniarlutik Inuit Nunataaqsimajut Piliriqatigiingujut.
 • Pivalliaqatauniq ammalu atuliqtitauninga Inuit Nunanganut Atuagaq sivulliqpautijausimajuq Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkunnut taimannganit Nattiat (Maatsi) 2020-mit.
 • Katimajiralaakkut maannaujuq sivulliqpautiniaqtangit ukuangujut:
  • Inuit nunataarngnirngmut atuliqtittiniq
  • Inuktitut uummaqtikkannirlugu, kamagilugu, mianirilugu, ammalu ikajuqturlugu
  • Inuit Nunanganut Atuagaq Iniqarngninga
  • Aaqqiqatigiingnirngmuungajut ammalu piliriangujut isulinniarlugit pijjutaujut asiusimajut ammalu inuaqtausimajut Nunaqaqqaaqtut arngnait ammalu niviaqsiat
  • Ilinniaqtittiniq, ilinnialisaarngniq, ammalu ajunnginniqtaarngnirngmut pivallianiq
  • Aanniaqaqtailimaniq ammalu qanuingittiarngniq
  • Avativut ammalu silaup asijjiqpallianinga
  • Igluliriniq
  • Piqutiit
  • Piruqpallianirngmut pivallianiq ammalu pitaaqturngniq
  • Maligait sivulliqpautijaujumajut
  • Nunarjuarngmit Inuujut sivulliqpautijaujumajut
  • Qaujisainiq, qimirruniq, ammalu ilittiniq
  • Pijungnaqtittiniqarngniq, mianiqsiniqarngniq, ammalu mianirijauniq
 • Uplumi tusaqtittijjutaujuq piliriaqaqtuq piniarngnirijaujut titiraqsimajut Minista Gavamatuqakkut-Nunaqaqqaaqtulirijikkunnut Marc Miller Pijaksautimut titiqqanga Aagjulirvik (Tisipiri) 2021-mit piliriqatiginiarlugit Inuit kingulliqpaakkuungalirlugu pivalliaqatauningannit Inuit Nunanganut Atuagarngmik ammalu pigiallaktillugu atuliqtitauninga.
 • Inuit-Kanataup Gavamatuqakkungit Piliriqatigiingninginnut Katimajialaakkut katimajialaannguqtitaulauqtut malikługu ajjigiikkut piliriqatigiingniarlutik Inuit ammalu Gavamatuqakkut pimmariungmat aaqqiqatigiigutilirinirngmut. Katimajialaat katiqattaqtut pingasuiqtaqłlugu ukiup iluanit. Atausiiqługu ukiurngmit, iksivautauqatauqattaqtut Kanatamut Angijuqqaarjuaq ammalu Angijuqqaaq Inuit Tapiriit Kanatamikkunnut.
 • Katimajialaanit ilaungmijut ilauqataunginnaqattarlutik angijuqqaat Kanatamit Inuit Ukiuqtaqtuluktaamit Katimajingit, Kanatamit Inuit Makkuktut Katimajingit, ammalu Pauktuutikkut.
 • Inuit Nunangat Inuit angirrarijangat nunaujuq Kanatamit. Avalusimajuq nunamit, imarngmit, ammalu sikumit Inuit nunataaqsimajang Inuvialungnit Nunattiarngmit ammalu Yukon-mit, Nunavut, Nunavik Uangnanganit Kupaik, ammalu Nunatsiavut Uangnanganit Labrador.

Ilagijaujut Taikunngarutiit