Skip to main content
ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦCOVID-19

ITK Calls for Special Consideration for Inuit as a COVID-19 High-Risk Group

By March 12, 2020 No Comments

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) tusaqtittisimalirningit turaangatitausimajunik Inuit inuuqatigiiktut qanimanaq puvvirirjuarluni attanaqtumiilirunnarningit quttingtummariuningata

Sitammiq March 12, 2020 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriikkut Kanatami tusaqtittisimaliriarutingit gavamatuqakkunnik Inuit inuuqatigiiktut qanimanaq puvvirirjuarluni attanaqtumiilirunnarningit quttiktummariuninganik gavamatuqakkut kiusimalirutinginut parnagutiliurnirmi ammalu atuliqtitsisimajjutiujunut turaangajunut qanimaniq puvvirirjuarluni (COVID-19). Tamanna tusaumaliqtittigiarutiummat ajjiqanngittutigut aktuqtausaraittuuningita Inuit ammalu quttiluammarikluni naammanngittutigut qanuilingaliqtitaujunnarningita tamakkinnit aanniarnaqaliqsimanirnit ammalu pijitsirarutiksaujut asijjiqsimalikaanlaktitausimaninginit Inuit nunaligijangini pilirianguliqsimaqullugit gavamatuqakkut kiujjutigisimaliriaqtangini parnautiliurnirminni ammalu atuliqtitsivallianirminni piliriaksanik tamatumunga.

Inuuqatigiingujut asinginit isumagilugit Inuit quttiktummarimmik aktuqtausimalirunnarningit aniqtirijjutimitigut aanniaqalirunnarningita anginiqsammariummat, ilaqarlugit puvagluliqpannirnit. Akunialuk inuusiliriniqtigut ammalu kiinaujaliurasuarutiuvaktuni naliqqautitausimavannginniujut tukiqaliqsimavut Inuit nunaligijangit naammanngittummariujukkut aktuqtausimalirunnarningita qanimanaq COVID-19-mik taijaulluni ammalu sivulliqpautitausimalutik kiinaujanik ikajurutiksanut sanirvaivviusimaliriaqaqsutik.

Ungasiktumi Inuit nunaliqarningit ammalu tunngavviqaluaqpanningit qallunaat nunanganni aanniaqsiurtilirijiujunut pitaqalirutiummat amisuilingajutigut isumagijaujariaqaqtunik Inuit atuinnauvviujunnarningini aanniaqsiurtilirijinut. Tunngavviqarningit qallunaat nunanginniittunik aanniaqsiurtilirijikkut akuniiqtumut mianirijauvviqutinginit ikajuqtauvvinnut nalunaiqtausimaliriaqaqpanningit ammalu anginaqtukkut qaujisarvinni pijitsirarutiksanut kigliqalirutiujunnarmata aanniarsiurtilirijit atuinnautitausimaninginnut inunnut tamakkua ikajuqtauvviujunnaqtut amisuluanguliqsutik aanniarvinniititaujarialinnik piliriniqaliqsimakpata nangminiq aulatsiniqarvigijamitta iluani.

Kisianilu, ungasiktumingungullutik Inuit Nunaliqarningit pijjutigilugu sapummijjutausimalirunnanngimmat qanimanaliqarunnarnirmit puvvirirjuarluni taijaulluni COVID-19-mik. Pitaqanngiluaqtuuningit ikajurutiujunnarsutik pilirivviujunnaqtut ajurnarutiuliqsimavut aanniaqaliqsimajut qanimanamit avinniqtitausimagiangita aanniaqanngittunit Inuit nunalinginni. Inuit qangatasuutigut ingirrajariaqaqpammata kisianiummat nunaligijaminnit aanniarvinnit ikajuqtausimalirniarlutik. Akuniuluaqtumik naammanngilirutiusimajut ingirrajjutiuvaktunut qangatasuukkut ungatiluanganut naammanngittumik ilingaisimalirutuijunnarmata aanniaqarnanngittulirinirnut, kiinaujaliurasugutauvattunut ammalu qanuinngittiarunnarninginut nunaligijaujuni ammalu nunaqqatigiingujuni.

Kiugiarutaujuksanik parnautiliuqpallianiq kanatalimaap qutsingningatigut piliriniujut ilaqaqtittisimajariaqallariktut akłulualiqsimanirnit aktuqtausimaningita aktuqtausaraittuulianiktunit nunaligijaujuni, ammalu inunni ilagiingujut pisimaliriaksaminnik pisimaliriaqaqtaminnik ajurutiqaqpanninginik. Amisuunngiluaqsutik qangatasuutigut sunaqutiksarijariaqaqtaminnik pitaqaqtitaujunnaqpanningita pijjutigillugit amigaqsilirunnarninginit pisimajariaqallariktaminnit aktuqtausimalirunnarmata qutsiksiluakaallagajaqpat qanimanaup aitturlugutausimalirajaqpat qallunaat nunangannirmiuni taimalu akjaqtuijunnarningit kinguvariaqtitausimalirunnarsutik uvvaluunniit nunguutsisimalirunnarningit.

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) niriunniqaqput uqaqtausimalluni nalunaiqsisimajjutitigu inunnut turaangatitaujunik piliriaqarutiksanik COVID-19-mik taijaulluni qanimanarmut kiinaujanik pititausimalirniarningita aanniaqaliqtitsittailimajjutiksanik ammalu pilualiqtitsittailimajjutiksanik Canada-up Government-ngata $1-billion-nik Canada-miutalimaanut sanirvaisimalirutiksarijangit nalunaiqtausimalikautiginiaqput. Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) tiliurisimalirivut Hon. Marc Miller, Nunaqaqqaarsimajulirijikkunnut Minister-rijaujuq, iluikkaujumik ilagijauqatauliqullugu Minister-gijaujuit Katimajiralaarijanginnut piliriaqaqtini qanimanaq COVID-19-mut. Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) Angijuqqaanga Natan Obed ilagijauqatauniaqtuq Canada-mi Angijuqqaarjuarmik katimaqatiqarnirmi turaangajunut qanimanaq COVID-19-mut taanna pinasuarusiq atuqtillugu.

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) kajusillutik ilinganniuliqsimajumik nautsiqtuiniqaqput qautamaat tusaumatittiqatigiinniqtigut Canada-up Government-nganik, ammalu tusaumatitauvannirminnik Aanniaqarnanngittulirijikkunni Isumatarijaujunik tamainni aviktuqsimaninginni Inuit Nunanganni Inuit Kikkutuinnanut Aanniaqarnanngittulirinirmi Piliriaqaqtingitigut. kajusitittisimaniaqpugut maannamut tikititausimaliqtunik isumaliurutiusimajunut tunngavviqaqtitausimallutik tusagaksanik piviksaqalituaraangatta, ammalu piliriaqaqatigisimalugit Inuit aviktuqsimaningit.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᓂᒪᓇᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖁᑦᑎᖕᑐᒻᒪᕆᐅᓂᖓᑕ

ᓯᑕᒻᒥᖅ ᒫᔾᔨ 12, 2020 – ᐋᑐᕙ ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᖃᓂᒪᓇᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑭᐅᓯᒪᓕᕈᑎᖏᓄᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓯᒪᔾᔪᑎᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓗᓂ (COVID-19). ᑕᒪᓐᓇ ᑐᓴᐅᒪᓕᖅᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᐅᒻᒪᑦ ᐊᔾᔨᖃᖖᒋᑦᑐᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓂᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓗᐊᒻᒪᕆᒃᓗᓂ ᓈᒻᒪᖖᒋᑦᑐᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᑕᒪᒃᑭᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖃᓕᖅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᑳᓐᓚᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓕᕆᐊᖅᑕᖏᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ.

ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐊᓯᖏᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᒥᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ, ᐃᓚᖃᕐᓗᒋᑦ ᐳᕙᒡᓗᓕᖅᐸᓐᓂᕐᓂᑦ. ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓂ ᓇᓕᖅᑲᐅᑎᑕᐅᓯᒪᕙᖖᒋᓐᓂᐅᔪᑦ ᑐᑭᖃᓕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᑦ ᓈᒻᒪᖖᒋᑦᑐᒻᒪᕆᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᖃᓂᒪᓇᖅ COVID-19-ᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᕝᕕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᓱᑎᒃ.

ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᓗᐊᖅᐸᓐᓂᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᐱᑕᖃᓕᕈᑎᐅᒻᒪᑦ ᐊᒥᓱᐃᓕᖓᔪᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕝᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᓄᑦ. ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᕐᓂᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᕝᕕᖁᑎᖏᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᓕᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᕐᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᓗᐊᖑᓕᖅᓱᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓃᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᖃᓕᖅᓯᒪᒃᐸᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖃᕐᕕᒋᔭᒥᑦᑕ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᖑᖑᓪᓗᑎᒃ  ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖃᕐᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᓴᐳᒻᒥᔾᔪᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖖᒋᒻᒪᑦ ᖃᓂᒪᓇᓕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓗᓂ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ COVID-19-ᒥᒃ. ᐱᑕᖃᖖᒋᓗᐊᖅᑑᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᕈᑎᐅᓕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓂᒪᓇᒥᑦ ᐊᕕᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒋᐊᖏᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᖖᒋᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑕᓲᑎᒍᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒻᒪᑕ ᑭᓯᐊᓂᐅᒻᒪᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᒥᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓈᒻᒪᖖᒋᓕᕈᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᖓᑎᓗᐊᖓᓄᑦ ᓈᒻᒪᖖᒋᑦᑐᒥᒃ ᐃᓕᖓᐃᓯᒪᓕᕈᑐᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒍᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖑᔪᓂ.

ᑭᐅᒋᐊᕈᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᑉ ᖁᑦᓯᖕᓂᖓᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒃᖢᓗᐊᓕᖅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑕ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓕᐊᓂᒃᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂ ᐃᓚᒌᖑᔪᑦ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖏᓂᒃ. ᐊᒥᓲᖖᒋᓗᐊᖅᓱᑎᒃ ᖃᖓᑕᓲᑎᒍᑦ ᓱᓇᖁᑎᒃᓴᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᓐᓂᖏᑕ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᒐᖅᓯᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓂᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑕᒥᓐᓂᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᖁᑦᓯᒃᓯᓗᐊᑳᓪᓚᒐᔭᖅᐸᑦ ᖃᓂᒪᓇᐅᑉ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒍᑕᐅᓯᒪᓕᕋᔭᖅᐸᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᕐᒥᐅᓂ ᑕᐃᒪᓗ ᐊᒃᔭᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖒᑦᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᖅᐳᑦ ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔾᔪᑎᑎᒍ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑎᒃᓴᓂᒃ COVID-19-ᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᖃᓂᒪᓇᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᐊᓕᖅᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᑕ $1-ᐱᓕᐊᓐᑖᓚᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓕᒫᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᓕᕈᑎᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑎᓕᐅᕆᓯᒪᓕᕆᕗᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᒫᒃ ᒥᓗᕐ, ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᒍ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓂ ᖃᓂᒪᓇᖅ COVID-19-ᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ ᓇᐃᑖᓐ ᐆᐱᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᖃᓂᒪᓇᖅ COVID-19-ᒧᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᔪᓯᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᖓᓐᓂᐅᓕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓇᐅᑦᓯᖅᑐᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖅᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᕙᓐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᖏᑎᒍᑦ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓯᒪᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᓕᑐᐊᕌᖓᑦᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᒋᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ.

ITK Calls for Special Consideration for Inuit as a COVID-19 High-Risk Group

Thursday March 12, 2020 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriit Kanatami is calling for Inuit to be considered a special, high-risk group in federal response planning and implementation regarding COVID-19. This is to ensure that the unique vulnerabilities of Inuit and potential severe negative outcomes from both illness and services disruption in Inuit communities are addressed in federal response planning and implementation.

Inuit are a high-risk group in general for respiratory infections, including tuberculosis. Long-standing social and economic inequities mean that Inuit communities could be disproportionately affected by COVID-19 and should be a priority for allocation of resources.

The remote location of Inuit communities and dependence on southern referral centres create a complex dynamic for Inuit access to health care. The reliance on southern centres for intensive care and laboratory services could limit access to health care for Inuit if these centres become overwhelmed with patients from their own jurisdictions.

However, the relative isolation of Inuit Nunangat will not protect Inuit communities from the effects of COVID-19. Lack of infrastructure makes it difficult to separate the ill from the well in Inuit communities. Inuit must travel out of their communities for most of their health care. Prolonged disruptions in travel could have severe detrimental effects on the health, economy and wellbeing of the community and community members.

Response planning at a national level must also consider the impact of poverty in already vulnerable communities, and the inability of most Inuit families to stock up on basic goods. The high dependence of Inuit communities on limited routes for provisions makes them vulnerable to shortages of crucial items if a high degree of disease transmission in the south causes transport delays or shortages.

ITK expects that a promised Inuit-specific allocation to support Inuit COVID-19 prevention and mitigation within the Government of Canada’s $1 billion national commitment will be clarified shortly. ITK has also called for the Hon. Marc Miller, Minister of Indigenous Services, to become a full participant in the Cabinet committee on COVID-19. ITK President Natan Obed will take part in a meeting with the Prime Minister related to COVID-19 later this week.

ITK is continuing to monitor the situation via daily updates from the Government of Canada, and is in contact with the Medical Officers of Health in all regions of Inuit Nunangat through our Inuit Public Health Task Group. We will continue to update decision-making based on the best possible evidence, and in coordination with Inuit regions.