Skip to main content
AnnouncementsCOVID-19

ITK Halts Travel, Continues to Advocate for Unique Inuit Needs Related to COVID-19

By March 16, 2020 No Comments

Inuit Tapiriikkut Kanatami Nuqqaqtittimaliqtut Qangatasuukkut Ingirravannirmi, Suli Sapujjigiaqsimavut Ajjiqaratik Inuit Pisimaliriaqaqtanginik Turaangatillugit Nuvagjuarnamut Qanimanaqalirunnarningita (COVID-19) 

Naggajjaut Maajji 16, 2020 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) qanimaliqtittittailijjutinik atuliqtittisimavut maliksugit nuvagjuarnamut qanimannaqalirunnarniq (COVID-19) isumaliurutiusimajunit Kanatami Kikkutuinnat Aanniaqarnanngitulirijingita Timiqutingannit, Aatuvami Kikkutuinnat Aanniaqarnanngittulirijinginnit, ammalu kikkutuinnarnut aanniaqarnanngittulirijikkut iqqanaijarvinginnit Inuit Nunanganni.

Tamarmik kikkutuinnarnut qanuiliuqtittiniuvaktut ammalu piliriaqaqtigijaujut katinngaviksangit kinguvariaqtitausimalirmata uvvaluunniit nuqqaqtitausimaliqsutik. Tamarmik piliriangujariaqallattaaratik qangatasuukkut ingirraniuvaktut nuqqaqtitausimaliqtut ammalu aaqqiksugauvallialiqsutik katimaniqarniunialauqtut katimaniqarviunialirningita uqaalautitigut ammalu takunnaqatigiiklutik uajamuuqtutigut ajurnanngituaraangat. Tamarmik iqqanaijaqtigijaujuit angirviminnit iqqanaijalirniaqtut pigiarlutik Maajji 18-mi. Uqaqatiqariaqaruvit Inuit Tapiriikkunnut Kanatami iqqanaijaqtinganit, atii qaujigiarvigilugit iqqanaijaqtiit uqaalautingita naasautingit.

Maajji 6-mi, Inuit Tapiriikkunnut Kanatami (ITK) Angijuqqaangat Natan Obed uqaqatiqalaurmat Kanatami Angijuqqaarjuangujumik Justin Trudeau, ammalu Kanatami Angijuqqaarjuamut Tungilirijaujumik Chystia Freeland, Nunaqaqqaartulirinirmi Pijitsiraqtikkunnut Minista Mark Miller, ammalu Isumatammarik Kikkutuinnait Aanniaqarnanngittulirijinganut Theresa Tam. Nalunaiqsirviulaurmat aanniaqarnanngittulirinirmi, inuusilirinirmi ammalu kiinaujaliurasuarutiuvaktunut pisimaliqtaujarialiit inunnit isumaksaqsiurutiummata gavamatuqakkut nuvagjuarnaq qanimalirutiujunnarninganut (COVID-19) parnautiliurtillugit ammalu atuliqtittivalliatillugit, ammalu kiinaujaqutissarijaujut nalunaiqtausimajut ikajurutissauniaqsutik Nunaqaqqaarsimajut nunalinginnut parnaijjutauniarninginnut ammalu piliriniqarutiuniarninginnut aaqqiktausimalirunnarniarmata nunaliujumi pisimaliqtaujarialinnut maliktitaulutik.

Angijuqqaaq Obed apirilaurmat nalunaiqsivviujumalluni Inuit Inuit Nunangannirmiut atuinnauvviuningit aanniaqsiurtilirijinit ikajuqtaujunnarnirminnut mikigligiaqtitaunianngimmata ungatiluanganut nuvagjuarnamit qanimaniqtaqalirajaqpat nanituinnaq qallunaani ikajuqtauvviksaujuni tunngavvigijauluaqpaktunut nunaliqutigijattinni. Isumaalugutiqarnirminiklu uqalauqsuni imanna isumagilugitIinuit inuusirminni atuqsimajangit turaangatillugit puvagluliqattarnirnut ammalu aniqtirijjutiminni aanniaqaliqpannirnut, Inuit qanutigi aktuqtausaraittuunajarningit qanimalirutiujunnaqtumik nuvagjuarluni suli qaujimananngimmata.

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) kajusitittisimavut Kanatalimaap quttingningagut piliriniqarnirminnik ajjiqanngittukkut isumagijausimaniarningit atuliqtitausimaqullugit ajjiqanngittukkut Inuit aktuqtausaraittuuningita. Allavvittinni qautamaat maannamut tikititausimajunik aullaqtitsivviuvattugut Kanataup Gavamangannit piliriniqaqatiqarniaqtunik gavamatuqakkut isumaliurutiliuqtinginik piliriqatigilunigit Inuit Kikkutuinnarnut Aanniaqarnanngittulirinirmi Piliriaqaqtigijangit, pijjutiqatiullutik iqqanaijaqtiqaqtunik Inuit nunalirinirmi katujjiqatigiinginni ammalu Aanniaqarnanngittulirinirmut Iqqanaijaqtinik Inuit Nunangitta aviktuqsimaninginni.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᕙᓐᓂᕐ, ᓱᓕ ᓴᐳᔾᔨᒋᐊᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᔾᔨᖃᕋᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᖃᓂᒪᓇᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ (COVID-19)  

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᑦ ᒫᔾᔨ 16, 2020 – ᐋᑐᕙ, ᐋᓐᑎᐊᕆᐅ

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᖃᓂᒪᓕᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᒪᓕᒃᓱᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒧᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ (COVID-19) ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑐᓕᕆᔨᖏᑕ ᑎᒥᖁᑎᖓᓐᓂᑦ, ᐋᑐᕙᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᖖᒐᕕᒃᓴᖏᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᓱᑎᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᓪᓚᑦᑖᕋᑎᒃ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᓱᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓂᐅᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᕕᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖏᑕ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑎᒍᑦ ᐊᔪᕐᓇᖖᒋᑐᐊᕌᖓᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᐃᑦ ᐊᖏᕐᕕᒥᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᒫᔾᔨ 18-ᒥ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓᓂᑦ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᑕ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ.

ᒫᔾᔨ 6-ᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᓇᑖᓐ ᐆᕙᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖑᔪᒥᒃ ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᕐᔪᐊᒧᑦ ᑐᖏᓕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑯᕆᔅᑎᐊ ᕗᕇᓚᓐ, ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᒫᒃ ᒥᓗᕐ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᑕᒻᒪᕆᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᖓᓄᑦ ᑐᕇᑕ ᑖᒻ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕐᕕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓯᒪᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᐅᒻᒪᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᖃᓂᒪᓕᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ (COVID-19) ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᐅᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐱᓯᒪᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐆᕙᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕝᕕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᕐᒥᐅᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕝᕕᐅᓂᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᕐᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓐᓄᑦ ᒥᑭᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖖᒋᒻᒪᑕ ᐅᖓᑎᓗᐊᖓᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᒥᑦ ᖃᓂᒪᓂᖅᑕᖃᓕᕋᔭᖅᐸᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᐅᔪᓂ ᑐᖖᒐᕝᕕᒋᔭᐅᓗᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ. ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃᓗ ᐅᖃᓚᐅᖅᓱᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓐᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐳᕙᒡᓗᓕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᖅᑎᕆᔾᔪᑎᒥᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᐸᓐᓂᕐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓇᔭᕐᓂᖏᑦ ᖃᓂᒪᓕᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓗᓂ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒪᓇᖖᒋᒻᒪᑕ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᑉ ᖁᑦᑎᖕᓂᖓᒍᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᕐᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᖃᖖᒋᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᖃᖖᒋᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑑᓂᖏᑕ. ᐊᓪᓚᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᕝᕕᐅᕙᑦᑐᒍᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐅᖅᑎᖏᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᓂᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᒋᔭᖏᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ.

ITK Halts Travel, Continues to Advocate for Unique Inuit Needs Related to COVID-19

Monday March 16, 2020 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriit Kanatami is taking preventative measures in accordance with the COVID-19 recommendations of the Public Health Agency of Canada, Public Health Ontario, Ottawa Public Health, and public health agencies throughout Inuit Nunangat.

All public events and working group meetings have been postponed or cancelled. All non-essential duty travel has been cancelled and we are taking steps to schedule meetings by teleconference and videoconference where possible. All staff will be working from home as of March 18. If you need to reach a member of the ITK staff, please consult our staff directory.

On March 6, ITK President Natan Obed spoke with Prime Minister Justin Trudeau, as well as Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, Indigenous Services Minister Marc Miller, and Chief Public Health Officer Theresa Tam. He received confirmation that the health, social and economic needs of Inuit are being considered in federal COVID-19 planning and implementation, and that the funding earmarked to help Indigenous communities prepare for and address the situation can be scaled to meet community needs.

President Obed asked for assurance that Inuit in Inuit Nunangat would not experience reduced access to health care should an outbreak of COVID-19 occur in any of the southern referral centres upon which our communities rely. He also expressed concern that given the experience of Inuit related to tuberculosis and other respiratory illnesses, Inuit could encounter susceptibility to COVID-19 that is currently unknown.

ITK continues to work at a national level to ensure that special considerations are in place for the unique vulnerabilities of Inuit. Our office receives daily updates from the Government in Canada will engage with federal decision makers through the Inuit Public Health Task Group, which has representation from Inuit land claims organizations as well as Medical Officers of Health in Inuit regions.