Nanilavut

Miksausaktausimajut atausiq pingasuujunit Inuit aitturluktausimalaurmata puvaglungnaqtumut akunninganit 1940 ammalu 1960. Amisut aulaqtitaulauqsimajut aanniarvingmut qallunaanut nunarjuami qanimanarjuaqtaqaqtillugu, ammalu ilangit aanniaqtut utitainnaalulauqsimagaluaqtillugit, amisut Inuit tuqusimavut taikani amma iluviqtausimallutik iluaqsaqtauvvigilauqtangita qanigijaanit. Imaittuugajuktuq, nangligijingit tunijausimanngittut tusaumajjutinik uvvaluunniit qaujikkaqtausimanngittut tuqulaurninginnik.

Nanilaurlavut

Nanilavut saqqitaulauqtuq 2019-mit ikajuqullugu Inungnik ilagiinik nanisiqullugit nagligijamitta iluvinginnik – tavvanissainnaq arraagumit gavamatuqakkut mamialauqtut Inungnut pilirinirilauqtanginnut puvaglungnami nunarjuamit qanimanarjuaqtaqaqtillugu. Nanilavut tukiqaqtut “let’s find them” Inuktitut. Taanna pigiaqtaulauqtuq piliriqatigiigutaulluni taakkunani gavamatuqakkunnit, Inuit Tapiriit Kanatamiikkunnit tisamaniglu nunagijaujut aviktuqsimajunit Inuit timiqutinginnik, taakkualu atuni kamallutik nangminiq ikajuqsuutiksamingnik.

Taanna Nanilavut pigiaqtausimajuq miksausaisimajuq ungataanit 850 Inuit tuqulauqtut iluaqsaqtautillungit puvaglungnamut qallunaanit aanniarvingnit, ammalu qaujisaqtiit niriuktut taakkua naisautiit unuqsivallianiarninginnit ilittivalliatilluta. Taanna Nanilavut titiqqirivvinga iluliqaqtuq tusaumajjutinik ungataanit 4,500 kamagijaulauqtunik akunninganit 1940 ammalu 1960.

Qanuq Ikajurunnaqpita

Nanilavut pijittirautiujuq aktuaqattautiliqtittiluni Inungnik asiusimajunik ilanginnik ammaluttauq atuinnaruilutik ikajuqsuutinik ilagiinut qiksaangnikkuuqtillugit, piqasiutillugit isumamut qanuinngittiarnirmut pijittirautinut ammalu iqqaumanirmut piliriaksanut. Gavamatuqakkut angiqsisaalauqtut $19.4 miliannik ungavariaqtauqullugu nanilavut pigiaqtaujuq taikungasungaq 2026mut.

Taanna titiqqirivvingat maana iniqaqtut gavamatuqakkunnut Kuinmut-Nunaqaqqaaqsimajulirijikkunnit ammalu takujaujunnarnatik kinakkutuinnarnut. Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) pilirijut titiqqirivvik aulatauluni Inuit timiqutaanit.

Qinirumaguvit nagligijarnik asiujisimajarnik, uqaqatigiktit naammalaat Inuit timiujuqutingit ataanit.

Inuvialuit Kuapuriisan

(855) 777-7011
[email protected]

Nunavut Tunngavik

(888) 646-0006
[email protected]

Makivik Kuapuriisan

(819) 964-2925
[email protected]

Nunatsiavut Gavamanga

(866) 922-2942
[email protected]

Qinirluni asiujisimajamik nagligijamik ajurnaqtuujunnarmat ammalu quaqsaarnaqtukkuurnaqluni. Ikajuqtaujumaguvit, uqaalalutit akiqanngittumut Niriungniq Qanuinngittiarnirmut iqajuqtauvik uvuuna 1-855-242-3310 uvvaluunniit qarisaujakkut ikiaqqivingat takujaqturlugu uvuuna www.hopeforwellness.ca.

Qiniruvit tusaumajjutiksanik ilinniariaqtitauvalauqtut ilinniarvingita iluviqarvinginnit, takujaqturlugu Sulijumik Isumagijunnaiqatigiingnirmullu Kiglisiniaqtiit qarisaujakkut ikiaqvingagut uvuuna https://nctr.ca/records/reports/ uvvaluunniit Silattuqsarvingat Puritis Kalampiap Allanut Ilinniariaqtitauvalauqtut Qanuiliuqtauvalauqtunut Uqaqatigiingnirmullu Inigijaujuq https://irshdc.ubc.ca/