Skip to main content

Saqqiqtitauningit tisamairaqtuni arraagumi qaujisaaminiit nainaaqsimaningit sakkutausimavut Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 2020-2023 qanuqtuurutingata ammalu qanuiliurutiqarniarnirmut parnautinga. Nainaaqsimaningit takuksautittigajaqtut qaujisaavinirnik kinguvanngittukkut atuagaliriqattarlutit turaanganiqauttiaqhlunit Inungnut. Ajjiunngittuq sivulliqpaaq taakkua saqqiqtitaugajaqtut tisamairaqtuni arraagumi saqqiqtitausuuni qaujisaaviniit nainaaqsimaniriniaqtangit uqausiqaluaqput ajjiunngittunik attanaqtumuuqtittigunnarningingnik ammalu attuiniqarunnarningingnik Nuvagjuarnaq-19 (Nuvagjuarnaq 2019) ammalu Nuvagjuarnaq aittuutauninga Inungnut maanna nunaqaqtut Inuit Nunanganit.

Inuit nunaqauqtut Inuit nunangangnik attuqtauluaqsimasuunguujariirmata inuusirmik ammalu kiinaujaliurasuarnirmilu nalimugiititaunngihhlutit asingit Kanatamiutait Inungit taimainngittiaqtillugit. Tamakkua nalimugiinngittitauningit piqasiujjivut ajuqsaluaqtut, Inuusingit qanuittuuningita pillugit aannianiqsaulisuut, ammalu aanniaqtailimaningit ajjigijauvanngittut attiniqsauliqhlutit Inungnik nunalingnilu attanaqtumuurniqsaugunnaraqtut, ammalu tamainni tamakkua pijjutauvut siammatittigutauniqsaugajaqhlutit Aniqsaarunnaillijjutammariusuuq Nuvagjuarnaq 2, ammalu qaujimajaugilluni Suurluk Aniqsaarunnaillijjutammariusuut Nuvagjuarnaq−Nuvagjuarnaq−2 (SARS-CoV-2), Inuit nunanginni ammalu aanniaqtummariulirlutit Nuvagjuarnaq−19−mi aannialiraangamik Inuit.