Skip to main content
February 9, 2021 – Ottawa, Ontario

Inuit Tapiriikkut Kanatami (ITK) qujalilauqput Canadami Gavamangannik ilitataqsisimaninginnik ammalu kiusimalilaurninginnik Inuit pisimaliriaqaqtanginik tuglirijanganik Nuvagjuarnaq-19-mit silarjualimaami aktugausimalirningannik, Inuit nunaligijangit piluammariktumik aktuqtausimalirutigilauqtanginnut.

November 30, 2020-utillugu, pingajurijaujutigut kiinaujaqutiksaqtaangujunnaqtut maliklugit gavamatuqakkut Nunaqaqqaarsimajuni Nunaligijaujunut Ikajurutiksait Kiinaujatigut (ICSF) tusaqtitsijjutiulaurmata Ukiaksaangani Kiinaujaliurutinut Titiraqtausimajunit, tikisimallutik $380 million-nut. taakkua kiinaujaqutiksaujut aviktugausimalirtut ajjigiinngiurniqarninginnut maliktitaullutik, $22.5 million-ngujut sanirvaqtausimaliqsutik Inunnut. Taakkua kiinaujaqutiksait sanirvaqtausimajut Inuit aviktuqsimaninginnut maliktitaullutik uqaqtausimajut Inuit Tapiriikkunnut Kanatami aviktuqsimajunut sanirvaqtausimaniarninginnut kiinaujaqutiksait aaqqiktausimaningit.

Taakkua maliktitausimavut $45- million-nut sanirvaqtausimalilauqtunut sivulliqpaamik sanirvaisimalirniulauqtunut ICSF-nit March 2020-mi ammalu $22.5- million- nit sanirvaqtaulauqtunit tuglirijangani August 2020-utillugu. Aviktuqsimanirni katujjiqatigiingujut atuqsimalilaurmata kiinaujaqutiksaqtaaminnik ikajurutigillugit ajjigiinngiuqtuullutik silarjualimaami nuvagjuarnaqaliqsimanirmit turaangallutik ikajulirutiksaullutik piliriangujunut Inunnut nunaqaqtunut nunalirinirmit aviktuqsimanirijaujut iluani ammalu silataanirmiungujunut. Tamakkua ilaqaqtitaulauqput Inuktut ilinniaqtitsijjutiksaliangusimajunut, ikajurutiksanut imalirijikkunnut ammalu itirulirijikkunnut iqqanaijarvinnik, angigligiaqtitauninginnut qaujisaivviujuni piliriniqarunnarniujunut, uquqsautinut kiinaujatigut ikajurutiksanut ammalu nirigijaksanut piliriangujunut ammalu angunasuaqtiit ikajuusiaqtaarutiksanginut pilirianut, asinginullu piliriniuliqsimajunut.